Verlangen naar volmaaktheid

Jezus zegt in de Bergrede: ‘Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden’ (Mat. 5:4). Martyn Lloyd-Jones legt in zijn magistrale boek over de Bergrede uit dat het treuren waar het hier over gaat, ook treuren is over de zonde die wij nog doen. En dat treuren doet ons verlangen naar volmaaktheid.

In een prachtig gedicht van John Piper (hieronder afgedrukt), dat hij tijdens zijn periode van rust heeft geschreven, komt dit ook naar voren. Hij werd zich ervan bewust dat hij met zijn zonden en gebreken niet alleen God oneer aandoet. Maar hij besefte ook dat hij met heel concrete zonden de Heilige Geest bedroeft. En dat besef was pijnlijk.

Paulus schrijft in Efeze 4:30-32: ‘En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.’ En dan verbindt Paulus dat met deze zonden: ‘Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.’

Wie heeft er nooit last van bitterheid, woede, en toorn? Wie verheft nooit eens ten onrechte zijn stem? Maar dit zijn dingen die de Heilige Geest bedroeven. Dit moet ons vervullen met verdriet. ‘Zalig zijn zij die treuren.’ Daar moet het echter niet bij blijven. Dit treuren vervult ons, als het goed is, ook met verlangen naar volmaaktheid. Eens breekt de dag aan dat we volmaakt zullen zijn! Géén zonden meer! Dan wordt het ‘want zij zullen vertroost worden’ ten volle werkelijkheid. De Heilige Geest, onze Trooster, zal dan nooit meer door onze zonden bedroefd worden!

Hier volgt het gedicht van John Piper.

Doubly Relieved

My patient Comforter, my God,
   My Life, my Breath, my holy Zeal,
My soul is doubly sorrowful:
   That I still sin against your Seal,

And sinning cause my Sovereign grief.
   I know it is your holy way
To make your grief serve perfect joy,
   But I still pray, O bring the day

When, in the twinkling of an eye,
   My soul will doubly be relieved:
I will not ever sin again,
   And you will nevermore be grieved.