De Wet?

ten-commandmentsGisterochtend preekte ds. Holtland over de plaats van de Wet in ons leven aan de hand van Zondag 34 uit de Heidelbergse Catechismus. Daarbij lazen we Matteüs 5:17-20 en Galaten 5:1-14. Veel mensen vragen zich tegenwoordig af of wij als verloste mensen nog wel wat met de geboden moeten. ‘De 10 geboden zijn toch Oud-Testamentisch? En in die geboden lijkt God veel strenger dan in het Nieuwe Testament.’ Ds. Holtland liet zien dat God juist ook in de Wet een God van liefde is.

Dat blijkt meteen al uit het eerste gebod: ‘U zult voor mijn aangezicht geen andere goden hebben.’ Je kunt ook zeggen: God kan het niet aanzien dat wij het met iets of iemand anders houden. Dat is de taal van de liefde. Van Iemand die terecht jaloers is. Vergelijk het met een jongen en een meisje die verkering hebben. Het zou raar zijn als zo’n jongen zou zeggen: ‘Het maakt mij niets uit als mijn vriendin af en toe met een andere jongen zoent.’ Dan zou er geen sprake zijn van echte liefde.

God heeft ons werkelijk lief. Hij heeft ons verlost door Zijn Zoon voor ons te geven. Hij weet hoe makkelijk wij door iets of iemand anders beheerst worden. Wij mogen van alles hebben als het ons maar niet heeft. Zo kan zelfs iets wat in zichzelf goed is, ons zo in de greep krijgen dat God in Christus niet meer de eerste plaats in ons leven inneemt. Hij staat dan niet meer in het centrum van ons leven.

Dat kan ook gebeuren als je bevrijd bent door Christus. Paulus zegt niet voor niet in Galaten 5:1 (HSV): ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’ Het is dus mogelijk dat wij als vrijgemaakte mensen niet vast staan, maar ons weer laten belasten door een slavenjuk. Als ons leven beheerst wordt door ons huis, onze tuin, onze auto, onze boot, onze vakanties, ons werk, onze sport, onze hobbies, dan leveren we dus onze vrijheid weer in. Maar daarvoor zijn we niet vrijgemaakt! We zijn vrijgemaakt om lief te hebben (Galaten 5:13-14).

Vorig jaar heb ik ook eens geschreven over verwarring m.b.t. de wet. In die post vind je een link naar een preek van John Piper over de plaats van de wet. Een aanrader!

Verwarring over de wet

In het verleden heb ik er zelf ook wel mee geworsteld: ‘Wat moeten wij, christenen die leven van genade, nog met de wet? Waarom lezen we elke zondagmorgen de tien geboden? Kan ik Psalm 119 wel zingen?’ Deze en soortgelijke vragen leven bij veel mensen. Op diverse discussie-fora wordt er gediscussieerd over de wet en de genade en hoe deze twee zich tot elkaar verhouden (zie bijv. de discussie ‘Wet en genade‘ op forum.gkv.nl).

Afgelopen week vond ik op desiringGod.org een preek van John Piper met de titel Why the Law Was Given (Waarom de wet werd gegeven). Hij gaat in op de verwarring die we kunnen ervaren als we enerzijds lezen: ‘Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade’ (Romeinen 6:14) en anderzijds: ‘Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet’ (Romeinen 3:31).

Ik vind deze preek zo verhelderend dat ik er een vertaling van heb gemaakt. Je kunt hem hier als PDF downloaden.