Presentatie M/V en ambt – Lijnen in de Bijbel

Afgelopen woensdagavond was er een gemeenteavond in onze kerk in Zeewolde over het onderwerp M/V en ambt. Er werden twee standpunten ingeleid door elk 2 sprekers. Het ene standpunt was: we vragen revisie aan van de synode besluiten. Het andere standpunt was: vrouwen mogen alle ambten vervullen.

Ik was een van de sprekers voor het standpunt ‘revisie’ en heb die avond een korte presentatie (van zo’n 15-20 minuten) gegeven over de lijnen in de Bijbel als het gaat om M/V en ambt.

Als het gaat over M/V in het algemeen en m.b.t. het ambt, dan laat de Bijbel 2 lijnen zien:

  1. Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig;
  2. Er is verschil in verantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Deze 2 lijnen horen bij elkaar en zijn niet in tegenspraak met elkaar. Naar mijn idee heb je beide lijnen nodig om een goed beeld te krijgen van wat God met ons mannen en vrouwen bedoeld heeft en wat hij van ons vraagt.

Hieronder een link naar de tekst van de presentatie en een link naar de presentatie zelf.

Avond MV-ambt – lijnen in de Bijbel (tekst) (PDF)

Avond MV-ambt – lijnen in de Bijbel (PDF)

The Damsel and the Villain

Kippenvel, deze prachtige song van Jimmy Needham, getiteld The Damsel and the Villain. Zet een hoofdtelefoon op, sluit je ogen, en luister. Op desiringgod.org staat de complete songtekst.

Weer actueel

Hoewel ik de afgelopen 5 jaar niets met deze weblog heb gedaan, wordt deze toch nog met enige regelmaat bezocht. De meest bezochte pagina van 2017 is: Verhouding man-vrouw: de man is eerst geschapen. Ook andere blogs over man-vrouw scoren hoog.

Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de actualiteit van het onderwerp ‘M/V en ambt’ in de GKv. De synode heeft in juni ‘uitgesproken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant’. Daarbij is besloten ‘ruimte te geven aan de plaatselijke kerken om zelf te bepalen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze in de lijn van deze besluiten willen handelen’. (Geciteerd uit de Toelichtende brief met besluitteksten zoals te vinden op gkv.nl).

Ook in de gemeente waar ik lid van ben, de Schuilhof in Zeewolde, zullen hierover gesprekken gevoerd (moeten) worden. In verband daarmee wil ik de komende tijd wat blogs wijden aan dit onderwerp.

In 2010 heb ik over man-vrouw een aantal blogs geplaatst waarin ik stukjes weergeef uit preken van John Piper over dit onderwerp. Hij heeft eind jaren 80 al (in de VS was dit 30-40 jaar geleden al een ‘hot item’) een preken-serie gehouden over wat de Bijbel zegt over de verhouding tussen man en vrouw (Biblical Manhood and Womenhood). Ik heb toen – in 2010 – uit maar 3 of 4 preken geciteerd, maar de serie bestaat uit 7 preken. Ik wil ook graag stukjes weergeven uit de andere preken van de serie. Ook zal ik een aantal van de blogs uit 2010 bij langslopen en waar mogelijk mijn vertaling verbeteren.

Intussen heb ik ook de ‘looks’ van deze weblog maar eens wat aangepast. De layout is nu ook geschikt voor weergave op tablets en smartphones. Het ziet er allemaal weer een stuk frisser uit, al zeg ik het zelf.

Vechtverzen

Vandaag werd ik gewezen op vechtvers.nl. Deze site geeft zgn. vechtersverzen. Ik kende al de ‘fighter verses’, die in de kerk van John Piper gebruikt worden. Er is dus ook een Nederlandse variant, die ik graag hier noem. Ik citeer het doel van de vechtersverzen zoals dat op vechtvers.nl beschreven staat:

Op vechtvers.nl vindt u vechtersverzen. Vechtersverzen zijn korte stukken uit de Bijbel om iedere week te leren, in te prenten.
In te prenten ter ondersteuning van de gelovige om:

  • het zwaard “paraat te houden” in de geestelijke strijd (Efeze 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.)
  • een medicijn te hebben voor het tijdelijke en eeuwige leven (Spreuken 15: 4 De medicijn der tong is een boom des levens)
  • de juiste woorden op de juiste tijd te spreken (Spreuken 15:23 hoe goed is een woord op zijn tijd!)

Allemaal met dit doel: tot opbouw van ons geloof en dat van anderen; tot eer van God!

Bijbelleesrooster voor Outlook

Vorig jaar schreef ik een aantal posts over het importeren van een Bijbelleesrooster in Outlook. Voor 2011 heb ik nieuwe bestanden gemaakt en op mijn SkyDrive geplaatst. Deze kun je in Outlook importeren in de Taken (Tasks) map. Per dag krijg je dan 4 taken, met herinneringen om respectievelijk 9, 10, 13 en 14 uur.

De bestanden zijn per kwartaal en zijn hier te vinden:

Als je wilt weten hoe je deze bestanden importeert in Outlook kijk dan even hier. (NB. Het is nu niet meer nodig om de mapping aan te passen!)

Veel Bijbel-leesplezier en moge God het dagelijks Bijbellezen zegenen!

Gelukkig nieuwjaar!

Leer ons zó onze dagen tellen,
   dat wij een wijs hart ontvangen.
De liefelijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
   bevestig het werk van onze handen over ons,
      ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Psalm 90:12, 17 HSV

Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar!

Gezegende Kerst

‘Ik ben het Licht der wereld;
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.’
Johannes 8:12 HSV

Bij deze wens ik iedereen een gezegende Kerst toe.