God Zelf is doel van Zijn schepping

Ook vandaag weer een prachtig artikel in het Reformatorisch Dagblad over Jonathan Edwards en zijn theologie waar ik graag op wil wijzen. Het betreft een samenvatting van een lezing die ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Hedel en bestuurslid van de George Whitefield Stichting (GWS), afgelopen zaterdag hield op een studiedag van de GWS. (Op de website van het GWS is de volledige tekst te lezen).

Het artikel geeft kort en bondig precies de kern van weer van wat John Piper – ‘leerling’ van Edwards – mij weer geleerd heeft: God is het doel van alles. Het draait om Hem en niet om mij. Als je dat goed tot je door laat dringen, dan leer je dat juist dát echte vreugde geeft. Waarom? Lees het artikel maar.

Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, de enige God onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór alle eeuwen, en nu, en tot in alle eeuwigheid! Amen.
Judas 1:24-25 Telos

Leren van Jonathan Edwards

In het Reformatorisch Dagblad van vandaag staat een verslag van een themadag van de George Whitefieldstichting afgelopen zaterdag. Voorzitter Jeroen Bol sprak daar over Jonathan Edwards ‘die door velen wordt gezien als de belangrijkste en grootste theoloog en filosoof die Amerika heeft voortgebracht.’

Ik moet bekennen dat ik zelf alleen nog maar slechts wat fragmenten van Edwards heb gelezen. Wel heb ik veel van een ‘leerling’ van hem, John Piper, gelezen. En wat ik van hem leer vind ik geweldig. Het verslag in het RD geeft een aantal typeringen van Jonathan Edwards die ik ook duidelijk bij Piper herken:

‘Juist de degelijke variant van de Angelsaksische evangelicale theologie wordt vaak gekenmerkt door een weldadige combinatie van gedegen Bijbelgetrouwe theologiebeoefening en fraaie tonen van een doorleefd persoonlijk geloof. Bij Edwards waren geloofsbeleving en verstand in evenwicht.’

‘Edwards (had) een radicale gerichtheid op God (…) Het ging hem in alles om de glorie van God. God doet alles ter ere van Zichzelf en maakt anderen gelukkig. Gods kinderen mogen zich verheugen in God. Ze geven God terug wat ze gekregen hebben. Het is net als met een diamant die schittert in de zon en de stralen terugkaatst. Alles is van God, in God en tot God, stelde Edwards.’

Mede door John Piper, en indirect dus ook door Jonathan Edwards, ben ik gaan inzien hoe belangrijk het is dat God centraal staat in je leven en dat je in alles gericht bent op Hem. Alles draait om Hem. De titel van mijn weblog is dan ook niet voor niets ‘Leven tot eer van God’.

Hoe kun je sinaasappelsap drinken tot eer van God?

sinaasappelsap.jpgJohn Piper heeft mij geleerd dat je héle leven een leven tot eer van God behoort te zijn. Paulus schrijft in 1 Kor. 10:31: ‘Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God.’ Als je dat eens goed op je in laat werken, dan beslaat dat dus écht héél je leven! Bij God eren denken we vaak aan bijzondere, vooral religieuze, dingen. God loven, prijzen en aanbidden met zang en gebed, iemand helpen of eens bezoeken, misschien een gift overmaken. Maar God wel of niet eren heeft ook alles te maken met welke auto je koopt, waar je naartoe op vakantie gaat, hoe je aan sport doet, of hoe je sinaasappelsap drinkt. John Piper heeft daar eens een artikel geschreven onder de titel ‘How to drink orange juice to the glory of God’ (Hoe kun je sinaasappelsap drinken tot eer van God).

Hoe doe je dat dan? Sinaasappelsap drinken tot eer van God? John Piper wijst op 1 Tim. 4:3-5: ‘[Sommigen] verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God die heeft geschapen om onder dankzegging gebruikt te worden door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat onder dank wordt aanvaard: het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed.’

Ook sinaasappelsap is door God ‘geschapen om onder dankzegging gebruikt te worden door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben.’ Ook sinaasappelsap wordt geheiligd ‘door het woord van God en het gebed’. Het woord van God leert ons dat de sap, ja zelfs onze kracht om het te drinken, vrije gaven van God zijn (1 Kor. 4:7;1 Petr. 4:11). En gebed is ons nederig antwoord van dank aan God. Deze waarheid van God in zijn woord geloven en Hem in gebed te danken voor sinaasappelsap is dus tot eer van God.

Belangrijk is dus dat je bewust wordt van het feit dat je dit soort kleine, alledaagse dingen kunt doen tot eer van God. Het helpt mij om het tegen mezelf te zeggen als ik iets concreets doe. Bijv. op dit moment terwijl ik dit intik, zeg ik tegen mezelf: ‘Het zijn gaven van God aan mij dat ik in staat ben om zo’n artikeltje te maken, dat ik een computer heb, dat ik een blog heb, engels kan lezen en vertalen.’ En op het moment dat ik dit bedenk, kan ik niet anders dan God danken. Alle eer aan God!

Aangehaalde teksten geciteerd uit de Willibrordvertaling 1995

Ps. John Piper heeft in een radio-uitzending van DesiringGod Radio ook uitgelegd hoe je God kunt eren door sport. Je kunt dit online beluisteren, maar ook lezen. Zie ‘How do you glorify God through exercise?’.