Hoe lezen we de Bijbel? – Dr. Pieter Boonstra

Op vrijdag 9 februari 2018 sprak dr. Pieter Boonstra over het onderwerp ‘Hoe lezen we de Bijbel?’ tijdens een regiobijeenkomst in Ten Boer.

Hij gaat daarbij in op het onderwerp M/V en ambt, en kijkt naar een van de zgn.  ‘zwijgteksten’, namelijk 1 Tim. 2:12.

Je kunt de video hier bekijken via de site van bezinningmvea.nl.

De moeite van het bekijken waard!

Jezus de Nazarener

In Mattheüs 2:23 staat dat Jozef met Maria en Jezus in een stad ging wonen die Nazareth heette. Mattheüs voegt er dan aan toe: ‘zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.’ Maar waar staat in het Oude Testament dat Jezus Nazarener (of Nazoreeër) genoemd zou worden?

De kanttekeningen in de ESV Study Bible melden het volgende, hier door mij vertaald:

Mattheüs citeert hier niet een specifieke OT profetie, maar hij verwijst naar een algemeen thema in de OT profeten (meervoud). Zo zegt Mattheüs dat de OT profeten hebben voorzegd dat de Messias zou worden veracht (zie Ps. 22:7; Jes. 49:7; 53:3; cf. Dan. 9:26), vergelijkbaar met de manier waarop de stad Nazareth werd veracht in de tijd van Jezus (cf. Joh. 1:47; 7:41,52). Mattheüs kan ook een woordspel bedoeld hebben, door het woord ‘Nazareth’ te verbinden met de OT profetie in Jes. 11:1, aangezien ‘Nazareth’ klinkt als het woord voor ‘loot’ in het Hebreeuws, wat een aanduiding was voor de Messias. ‘Nazarener’ heeft geen duidelijke verbinding met de OT gelofte van een ‘nazireeër’ (Num. 6:2; Richt. 13:5), dat anders wordt gespeld, geen messiaanse betekenis heeft, en niet in verbinding staat met de stad Nazareth.

De kunstige vorm van Genesis 2:4

In diverse vertalingen wordt Genesis 2:4 opgeknipt in twee zinnen. Het eerste deel van dit vers is dan de afsluiting van de paragraaf die begint in Genesis 1:1. Het tweede deel begint dan een nieuwe paragraaf en wordt loopt door in het volgende vers. Zo luiden vers 4 en 5 in de Nieuwe Bijbelvertaling:

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;

Ook de NBG vertaling uit 1951, de Herziene Statenvertaling 2004, de Willibrordvertaling 1995 en de Groot Nieuws Bijbel 1996 maken van dit vers twee zinnen (hoewel niet alle vertalingen een nieuwe paragraaf beginnen). De Statenvertaling en de Naardense Bijbel laten dit vers één zin zijn.

De ESV Study Bible legt uit dat dit vers een kunstige vorm heeft. Het betreft een zgn. chiasme, d.w.z. het vers heeft een spiegelende vorm. Het vers wordt in de ESV als volgt weergegeven:

These are the generations
of the heavens and the earth when they were created,
in the day that the Lord God made the earth and the heavens.

In het Nederlands:

Dit zijn de geboorten
van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden
in de tijd dat de HERE God aarde en hemel maakte.

Na de woorden ‘dit zijn de geboorten’ volgen twee zinnen die de volgende structuur kennen: hemel (A), aarde (B), toen zij geschapen werden (C), in de tijd dat de HERE God maakte (C’), aarde (B’), hemel (C’).

De ESV Study Bible aantekening vervolgt: ‘Deze vorm verenigt de twee delen van het chiasme, en nodigt zo de lezer uit 2:5-25 te harmoniseren met 1:1-2-3.’