Job: als de rechtvaardigen lijden

piper_handsAfgelopen maand heeft John Piper op een conferentie gesproken over het lijden dat christenen kan treffen. Hij deed dat aan de hand van het bijbelboek Job. Je kunt die lezingen online lezen, beluisteren, maar ook bekijken.

Wat me tijdens het bekijken van John Pipers lezingen trof, was dat hij zo helder en diepgaand het boek Job bij langs loopt en daar lessen uit trekt over God en satan en het lijden waar we mee te maken kunnen hebben, en dat hij tegelijk zo pastoraal en bewogen is met mensen in concrete situaties.

Als je op dit moment door een moeilijke periode heen gaat, misschien omdat iemand in je naaste omgeving is overleden, of omdat je ziek bent, of omdat je zonder werk bent komen te zitten, of omdat iets anders ongelukkigs je is overkomen, of misschien omdat je zo iemand kent, dan zou ik je willen aanraden om eens de tijd te nemen om de video-opnamen van Pipers toespraken te bekijken. In twee erg leerzame sessies gaat hij door het boek Job heen. Tijdens de laatste sessie beantwoordt hij vragen uit het publiek.

De Bijbel over lijden

Op desiringGod.org kwam ik gisteren een mooi artikeltje tegen van John Piper met de titel Preparing for suffering (Voorbereiden op het lijden). Hij schrijft dat we zelden de micro redenen weten van het lijden dat ons overkomt, maar dat de Bijbel wel geloofsondersteunende macro redenen geeft. John Piper noemt de volgende vijf:

Bekering

Het lijden is voor ons en anderen een oproep ons af te wenden van het waarderen van wat dan ook op aarde boven God.

Lukas 13:4-5 – Of die achttien op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u, dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen op dezelfde manier omkomen.

Vertrouwen

Het lijden is voor ons en anderen een oproep om op God te vertrouwen en niet op wat de wereld biedt.

2 Korintiërs 1:8-9 – wij [hebben] het uitermate zwaar boven ons vermogen te verduren (…) gekregen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden zelf al het doodvonnis in ons, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.

Gerechtigheid

Het lijden is de tuchtiging van onze liefhebbende hemelse Vader opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid.

Hebreeën 12:6, 10-11 – Want de Heere tuchtigt wie Hij liefheeft, en Hij geselt ieder kind dat Hij aanneemt… Hij [tuchtigt ons] tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke tuchtiging schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later levert zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid op.

Beloning

Het lijden bewerkt voor ons een grote beloning in de hemel die elk verlies hier duizenvoudig zal goedmaken.

2 Korintiërs 4:17 – Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, werkt in ons uit een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Mattheüs 5:11-12 – Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen.

Herinnering

Het lijden herinnert ons eraan dat God zijn Zoon naar de wereld zond om te lijden zodat ons lijden niet Gods veroordeling zou zijn, maar zijn heiliging.

Fillipenzen 3:10 – opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden.

Markus 10:45 – Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Teksten overgenomen uit de Herziene Statenvertaling.