Luisterboek De Bergrede van Lloyd-Jones

Op cip.nl kun je het schitterende boek De Bergrede van Lloyd-Jones beluisteren of downloaden als luisterboek. Dat laatste doe je eenvoudig als volgt: klik rechts op een link naar een hoofdstuk, kies dan Opslaan als … in het menu wat dan verschijnt en zet het bestand ergens neer op je harde schijf.
Vervolgens kun je de MP3 bestanden kopiëren naar je MP3/MP4 speler en naar dit boek luisteren waar en wanneer je maar wilt. Zelf brand ik er telkens 2 op een CD-RW om die vervolgens in de auto te beluisteren tijdens het ritje van en naar het werk.

Elk hoofdstuk van De Bergrede is feitelijk een preek uit een prekenserie die Lloyd-Jones halverwege de 20e eeuw hield. Hoewel hier en daar verwezen wordt naar gebeurtenissen uit die tijd, zijn de preken nog hoogst actueel.

Voor meer informatie over dit boek, zie bijv. deze recensie.

Lloyd-Jones over genade en werken

“U kent natuurlijk het oude geschil wel tussen de genade en de werken. Sommigen zeggen dat het ene alleen belangrijk is, andere zeggen hetzelfde van het andere. De Bijbel leert dat beide opvattingen verkeerd zijn: Genade die zich toont door de werken, dat is het kenmerk van de ware christen. (…) ‘Het heeft geen zin ‘Heere, Heere’ te zeggen als u niet de dingen doet die Ik u gebied’, zegt Christus in feite. Het komt hierop neer dat, tenzij mijn leven een rechtvaardig leven is, ik wel heel goed na moet denken voor ik beweer dat ik door de genade Gods in Jezus Christus bewaard wordt. Want het ontvangen van de genade Gods in Jezus Christus betekent niet alleen dat mijn zonden vergeven zijn vanwege Zijn dood voor mij aan het kruis op Golgotha, maar ook dat ik een nieuw leven en een nieuwe natuur ontvangen heb. Het betekent dat Christus in mij gestalte krijgt, dat ik deelgenoot ben geworden van Zijn Goddelijke natuur, dat de oude dingen zijn voorbijgegaan en alle dingen nieuw zijn geworden. Het betekent dat Christus in mij woont en dat de Geest Gods in mij is. De mens die is wedergeboren, en die de Goddelijke natuur in zich draagt, is iemand die rechtvaardig is, en zijn rechtvaardigheid is overvloediger dan die der schriftgeleerden en Farizeeën. Die mens leeft niet langer voor het eigen ik en zijn eigen verworvenheden; hij is niet langer vol eigendunk en zelfvoldaanheid. Hij is arm van geest geworden, en zachtmoedig, en barmhartig; hij hongert en dorst naar de gerechtigheid; hij is vreedzaam geworden. Zijn hart wordt gereinigd. Hij heeft God lief, ja, helaas op onvolkomen wijze, maar toch heeft hij Hem lief en verlangt hij naar Zijn eer en heerlijkheid. Zijn verlangen is God te verheerlijken en Zijn wet te eren, na te leven en te volbrengen. Voor zo iemand zijn Gods geboden ‘niet zwaar’. Hij wil die geboden naleven want hij heeft ze lief. Hij leeft niet langer in vijandschap tegen God; maar hij ziet nu de heiligheid der wet en er is niets dat hem zo aanspreekt als deze wet na te leven en haar in zijn dagelijks leven uit te beelden. Het is een gerechtigheid die veel meer overvloedig is dan die der schriftgeleerden en Farizeeën.”

Dr. D. Martyn Lloyd-Jones in De Bergrede, blz. 210-211, hfdst. 19, Gerechtigheid overvloediger dan die der schriftgeleerden en Farizeeën

Lloyd-Jones over opwekking

Martijn de Groot geeft op zijn kerkgeschiedenis-weblog in een zevental posts een samenvatting van het boek Toon mij nu Uw heerlijkheid! De noodzaak van opwekking, van David Martyn Lloyd-Jones. Hoewel oorspronkelijk door Lloyd-Jones uitgesproken in 1959, is veel van wat hij zegt vandaag de dag nog net zo relevant als toen. Hieronder de directe links naar de artikelen:

 1. Lloyd-Jones over opwekking (1)
 2. Lloyd-Jones over opwekking (2)
 3. Lloyd-Jones over opwekking (3)
 4. Lloyd-Jones over opwekking (4)
 5. Lloyd-Jones over opwekking (5)
 6. Lloyd-Jones over opwekking (6)
 7. Lloyd-Jones over opwekking (7)

Boekenlezen is gezond

Op de website van het Reformatorisch Dagblad vond ik het volgende artikel van Albert Mohler over de goede invloed van het lezen van boeken op je gezondheid. Zoals ik in mijn vorige post aangaf hoop ik een periode tegemoet te gaan waarin ik meer tijd heb om boeken te lezen. Ik hoop dat ik in die tijd – mede door het lezen van goede geestelijke lectuur – ook wat meer ontspannen mag zijn…

Pak een boek om je leven te redden

Het lezen van een boek is een effectieve manier om stress te verminderen, zo blijkt uit onderzoek. Dr. Albert Mohler ziet er een extra goede reden in om boeken te lezen.

We worden in deze tijd voortdurend bestookt met nieuwsberichten over onze gezondheid. Veel van dergelijke berichten geven verwarrende, gecompliceerde of soms zelfs tegenstrijdige adviezen. Er komen zo veel van dit soort berichten op ons af, dat ze uiteindelijk lijken op alarminstallaties van auto’s die voortdurend afgaan op een parkeerterrein. We ervaren ze als een vorm van geluidsoverlast.

Maar nu is er een gezondheids-alarm dat we allemaal kunnen begrijpen. Onderzoekers aan de universiteit van Sussex in Engeland hebben vastgesteld dat het lezen van een boek de beste manier is om stress te verlichten, zowel lichamelijk als mentaal.

Volgens een bericht in de Britse krant The Telegraph ontdekten de onderzoekers dat de hartslag en het niveau van stress na het lezen van een boek met 68 procent afnamen. De onderzoekers voerden het stressniveau van de onderzochte personen eerst op door lichamelijke en mentale inspanning. Al na zes minuten lezen in een boek werd de hartslag minder en was aan andere indicatoren in de spieren te zien dat de lichamelijke stress afnam.

Andere middelen om de stress te verlagen zijn het luisteren naar muziek (61 procent vermindering), het drinken van een kop koffie of thee (54 procent vermindering) en het maken van een wandeling (42 procent vermindering). Het spelen van videogames bracht het stressniveau terug met slechts 21 procent, maar hield de hartslag onverminderd hoog.

Verbeeldingskracht

„Helemaal opgaan in een boek is de ultieme vorm van ontspanning”, aldus dr. David Lewis, die leidinggaf aan het onderzoek aan het Mindlab International van de universiteit van Sussex. Zoals de krant toelicht: „Psychologen denken dat dit komt doordat de menselijke geest zich moet concentreren op het lezen. Het meegenomen worden in een literaire wereld leidt mensen af en vermindert de spanningen in de spieren en het hart.”

Dr. Lewis legt dit nader uit: „Het maakt eigenlijk niet uit wat voor boek je leest. Door op te gaan in een boek dat je helemaal in beslag neemt, kun je de zorgen en stress van het alledaagse leven ontvluchten en een tijdje rondreizen in de gedachtewereld van de auteur. Dit gaat verder dan zomaar een afleiding. Het gaat om een actieve betrokkenheid van onze verbeeldingskracht waarbij de woorden in het boek je creativiteit stimuleren. Daardoor ga je een wezenlijk andere toestand van het bewustzijn binnen.”

Dit is een nuttige beschrijving van de ervaring van het lezen. De kracht van woorden op papier is ongelofelijk. De ervaring van het lezen vereist mentale aandacht en de betrokkenheid van ons voorstellingsvermogen. Creativiteit is het kenmerk van een lezende geest, omdat lezen een voortdurende stroom oproept van ideeën, gedachten, impressies, suggesties en mentale beelden.

Geen enkele andere ervaring heeft hetzelfde vermogen om de verbeeldingskracht mee te nemen en om ideeën over te dragen. Wie een leider wil zijn, moet lezen. Wie wil leren, moet leren om een gretige en ervaren lezer te worden.

Nu hebben we nog meer goede redenen om boeken te lezen – en om bibliotheken, het lezen en de literaire ervaring te promoten. Wie wist dat lezen goed is voor je gezondheid? Natuurlijk, lezen is zelfs nog nauwer verbonden met mentale ontwikkeling, intellectuele groei en ook –zoals lezende christenen weten– geestelijke groei.

Neem goede nota van dit nieuwe onderzoek. Het leven dat je redt zou je eigen leven kunnen zijn.

De auteur is president van het Southern Baptist Theological Seminary in Louisville (Kentucky). Dit artikel is overgenomen van zijn weblog www.albertmohler.com.

Lezen en schrijven

alleredelijkheid2.inddHet heeft even geduurd, maar nu heb ik dan toch het boek ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller zelf  in bezit. Gekregen voor mijn verjaardag. ‘k Heb intussen het eerste hoofdstuk uit. Voor meer informatie over dit boek kun je deze post nog eens lezen. Ook kan ik je aanraden eens een bezoekje te brengen aan de weblog van Arjan Gelderblom. Hij biedt op zijn weblog samenvattingen van de hoofdstukken van Keller’s boek aan.

De afgelopen maanden ben ik niet echt aan lezen toe gekomen. Af en toe vind ik wat tijd om eens een boek ter hand te nemen, maar het ambt van ouderling slokt een hoop tijd op. Mooie tijd en goed bestede tijd, dat wel!

Over een paar maanden breekt er echter voor mij een andere tijd aan. Dan zit mijn ambtsperiode erop. Ik hoop dan ook meer tijd te vinden voor het lezen van diverse boeken en voor het bijhouden van deze weblog.

Hieronder vind je een lijstje van boeken die ik nog wil lezen, uitlezen of opnieuw wil lezen:

Verder heb ik in mijn verjaardag nog wat boekenbonnen gekregen. Waar zal ik die eens aan besteden? Misschien iets van John Owen, of Matthew Henry, of George Whitefield of zo… En ik heb ook nog interesse in de ESV Study Bible

Zoals je ziet: ik heb nog wat op de planning staan. Heerlijk!

Daniël en het komende Koninkrijk

Krachten van het komende KoninkrijkIk geloof dat het al zo’n anderhalf jaar geleden is dat ik op een rommelmarkt bij ons in de kerk een boekje vond uit 1959 met de titel Krachten van het komende Koninkrijk van ds. I. de Wolff. Toen belandde het in mijn boekenkast, en van lezen was het nog niet gekomen, totdat ik het een tijdje geleden weer tegen kwam en er wat in begon te bladeren. Ondertussen ben ik halverwege. Een bijzonder boekje kan ik wel zeggen.

Het boekje behandelt het Bijbelboek Daniël op zo’n manier dat je helemaal wordt meegenomen naar die tijd. De schrijver geeft prachtige (sfeer-)beschrijvingen van hoe de cultuur, de maatschappij, het hofleven en de diverse godsdiensten er in de dagen van het Babylonische rijk en het rijk van de Meden en de Perzen hebben uitgezien. Tegelijk volgt het boekje het Bijbelboek Daniël op de voet. Bekende verhalen als de drie vrienden van Daniël – Sadrach, Mesach en Abednego – in de brandende oven en Daniël in de leeuwenkuil komen zo weer in een nieuw, helder licht te staan. Het is alsof je er bij bent. De taal van de schrijver, ds. I. de Wolff, draagt daar zeker aan bij. Beoordeel zelf maar eens:

Toen in die vreselijke nacht van de laatste oktober de orgiën op de zuidelijke burcht hun einde vonden in de dood van Belsazar, z’n statiedames en heel de upper-ten van het stervende rijk, betekende dit tevens de bezegeling van het lot der stad.
Toch doemde ze bij de ochtendschemering als elke morgen weer op uit de donkerte van de nacht en toen Sarpanit zich in haar glanzend kleed van het morgenrood aan de op-lichtende hemel boven het aloude land van Soemeer vertoonde, trad haar de ontwaakte stad, onkundig van het bloed harer verslagenen, tegemoet in de vrolijke kleurenpracht van haar vorstelijk gewaad met rose bloemen en zilverglinsterende spranken, omzoomd door het diepe blauw van de Eufraat en het groene oeverlint der palmentuinen, terwijl de buitenste muren als een dubbele gele band haar omgordden.
Opkringelende rook van vele althaarhaarden vertolkte weldra de devote hulde aan de nieuwe dag. In de dichtbevolkte kwartieren van de miljoenenstad was het dagelijkse leven weer op gang gekomen. Een stroom van arbeidsslaven vloeide de leemgroeve en steenbakkerijen binnen onder hetzelfde lot van zware dienst als elke dag, en indien al nachtelijk krijgsrumoer uit de verre burcht in de binnenstad was doorgedrongen, liet het hen toch onverschillig nu de wisseling van dynastie geen wezenlijke veranderingen in hun leven had aangebracht.

Zo begint dus hoofdstuk 6, De muilen der leeuwen toegestopt, (blz. 73). Deze eerste alinea’s sluiten aan bij het slot van Daniël 5 waar in vers 30 wordt gezegd: ‘In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood.’

Mijn beeld hierbij is altijd geweest dat Babel heel plots werd overvallen, maar het blijkt dus maar een klein stukje van de stad te zijn geweest, namelijk een grote burcht, waar Belsazar zich groot hield. De rest van de stad was al in handen van de Meden en de Perzen. Voor de meeste mensen in die miljoenenstad was er dus niets veranderd. Men dacht dat de stad Babel ondanks de wisseling van de wacht, gewoon het welvarende economische centrum van de toenmalig wereld zou blijven. Toch was er wel degelijk wat veranderd, zo verhaalt ds. I. de Wolff. Een bladzijde verder schrijft hij namelijk:

Nog binnen twee jaar zou de stad van haar króón worden beroofd en als een buitengewest bij Perzië ingelijfd, en eer er twee decenniën zouden verstreken zijn ook van haar krácht doordat haar muren werden afgebroken. Zij die zich de koningin der ganse aarde waande, zou in een langdurig stervensproces wegkwijnen, haar doodstrijd voeren, – en Godzelf heeft haar stoffelijk overschot begraven onder het zand, dat Zijn woestijnwinden hebben aangevoerd.

De Wolff trekt regelmatig dit soort constateringen door naar de toekomst als eens het grote Babylon zal vallen (zie bijv. Openbaring 18) en het Koninkrijk van God zal komen, een Koninkrijk dat voor eeuwig zal standhouden. Dat vind ik het mooie van dit boekje: het geeft een schitterende blik in het verleden, maar met het doel om je te laten uitzien naar een stralende toekomst, die zeker komt. God had door de profeten al laten aankondigen dat Babel zou vallen (zie bijv. Jeremia 50 en 51) en het is ook echt gebeurd. Gods woord is betrouwbaar. Dat belooft (letterlijk) wat voor de toekomst!

Tim Keller

Gisteren las ik in het Nederlands Dagblad een artikel van Aad Kamsteeg over het boek The Reason for God van Tim Keller. Dat boek staat op nummer zeven op de non-fiction lijst van New York Times Bestsellers. Het boek is een zgn. apologetisch boek, dat wil zeggen: het is een verdeding van het christelijk geloof. Wat is nu het geheim achter dit boek? Hoe kan het dat dit boek zo in de belangstelling staat? Aad Kamsteeg wijst op de persoon van Tim Keller en noemt 5 dingen:

 1. Keller preekt en schrijft voor zowel gelovigen als sceptici.
 2. Keller heeft bijna twintig jaar ervaring met overwegend twijfelende, sceptische en soms agressief seculiere New Yorkers en neemt hun onzekerheden en vragen serieus.
 3. Keller verdiept zich in het leven van de mensen die hij wil bereiken. Hij leest recensies van boeken die invloed hebben, bekijkt films die een miljoenenpubliek trekken, praat met zijn buren over hun zekerheden en twijfels. En (s)preekt vervolgens in termen die voor gelovigen en zoekers beiden te begrijpen zijn.
 4. Keller is in staat te laten zien dat het evangelie van Jezus Christus méér dan wie of wat ook inspeelt op levensvragen die elk mens – gelovigen én sceptici – heeft.
 5. Kellers theologie en levenspraktijk trekken samen op.

Belangrijke principes! Ik ben erg benieuwd naar dat boek. Volgens het artikel in het ND verschijnt het binnenkort ook in het Nederlands onder de titel In alle redelijkheid – christelijk geloof voor welwillende sceptici. Als je benieuwd bent naar Tim Keller: op internet zijn bij YouTube onder ‘Tim Keller‘ verschillende spreekbeurten van de auteur voor gelovigen en sceptici te zien en te beluisteren. Verder zijn hier een aantal vertaalde preken van Tim Keller te vinden.

God is het Goede Nieuws – citaten uit de inleiding

Ik had in mijn vorige post beloofd wat citaten te geven uit het boek God is het Goede Nieuws van John Piper. Vandaag wil ik wat citeren uit de inleiding. Daarin stelt Piper best confronterende vragen, die je even op je moet laten inwerken:

Wie ten volle gericht is op de God van de Bijbel en echt gelooft in het Evangelie, kan de proef op de som nemen: voel je je geliefd, omdat je in aanzien staat bij God of omdat Hij jou ten koste van Zijn Zoon de kracht geeft om Hem hoog in aanzien te stellen? Ben je gelukkig omdat het kruis van Christus van jouw grootheid getuigt of omdat je daardoor voor altijd van Gods grootheid mag genieten? Is Gods heerlijkheid het fundament van je blijdschap?

Dit zijn vragen om eens goed bij stil te staan. Ik vond ze geweldig ontdekkend en eerlijk gezegd ben ik niet zo blij met wat ik daarbij voel. Want als ik diep in mijn hart kijk, dan kom ik daar een deel van mezelf tegen dat door God geliefd wil worden om wie ik van mezelf ben. En dat deel van mezelf wil door God gewaardeerd worden om wat ik kan. Ergens is het niet vreemd dat ik dit bij mezelf opmerk. John Piper zegt daarover namelijk:

Het trieste is dat kerk en cultuur doortrokken zijn van ideeën over liefde waarin de mens het stralende middelpunt is. Wij leren onze kinderen van het moment dat ze kunnen lopen dat liefde hetzelfde is als aanzien. Deze opvatting van liefde vormt de basis van allerlei pedagogische filosofieën: lesmethoden, opvoedingstechnieken, therapieën en verkoopstrategieën. De meeste moderne mensen zijn nauwelijks in staat om liefde te onderscheiden van aanzien. Als ik niet bij jou in aanzien sta, dan houd je niet van mij.

Een bladzijde verder schrijft hij:

Wij maken een grote fout wanneer we geloven dat geluk hetzelfde is als aanzien. Bevesting voelt zo goed. Maar dat goede gevoel komt uiteindelijk voort uit eigendunk en niet uit Gods grootheid. Deze weg naar geluk is een illusie. En daarvoor zijn aanwijzingen genoeg. In ieder mensenhart zijn aanwijzingen, zelfs voordat iemand zich bekeert. Een van die aanwijzingen is dat geen mens naar de Grand Canyon of naar de Alpen gaat om zijn eigen aanzien te vergroten. Bij het zien van zulke geweldigen diepten en majestueuze hoogten gebeurt er iets heel anders. En toch gaan we erheen en worden we er blij van. (…) Op die wonderlijke momenten van verlichting klinkt er een getuigenis op in ons hart: geestelijke gezondheid en groot geluk krijgt je niet door naar de je eigen grootheid te kijken, maar door oog te krijgen voor een veel grotere glans.

Die glans vinden we in het Evangelie. 2 Korinthe 4:4 en 6 spreken over ‘de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus’. Uiteindelijk gaat het om Hem. Ik dank God, dat Hij mij de ogen heeft geopend voor die lichtglans, want naast dat ene deel van mezelf waar ik het net over had, kom ik in mijn hart ook een ander deel van mezelf tegen. Dat deel van mij stemt er volledig mee in dat het niet om mij gaat, maar om God en wat Hij voor mij en aan mij deed en doet.