Gezegende Kerst

‘Ik ben het Licht der wereld;
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.’
Johannes 8:12 HSV

Bij deze wens ik iedereen een gezegende Kerst toe.

Advertenties

Bonhoeffer over het huwelijk

‘Het huwelijk is meer dan jullie wederzijdse liefde. (…) In je liefde zie je alleen de hemel van je eigen geluk, door je huwelijk aanvaard je verantwoordelijkheid tegenover de wereld en de mensen. Je liefde is van niemand dan van jullie alleen, ze is persoonlijk; het huwelijk is iets bovennatuurlijks, het is een levensstaat, een ambt. Pas de kroon maakt de koning en niet de wil om te heersen; zo maakt pas het huwelijk en niet je wederzijdse liefde jullie tot een echtpaar voor God en de mensen.’

Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave. Brieven en aantekeningen uit de gevangenis (Kampen: Ten Have, tweede druk 2007), blz. 55-56. Aangehaald door John Piper in zijn boek Gedeeld Geluk, Wat Gods liefde betekent voor je huwelijk, Uitgeverij Kok Kampen, blz. 15-16.

De Herziene Statenvertaling

Afgelopen 4 december verscheen de Herziene Statenvertaling. En nog diezelfde middag heb ik deze vertaling mogen ophalen bij de plaatselijke christelijke boekhandel. (Ik had hem een week eerder al gereserveerd).

Ik heb uitgekeken naar het verschijnen van deze Bijbelvertaling en ben er dan ook heel blij mee. Naar mijn mening biedt deze vertaling op dit moment in Nederland het beste compromis tussen betrouwbaarheid en leesbaarheid. Ik noem het bewust een compromis, want geen enkele vertaling is volmaakt. Maar van alle Nederlandse Bijbelvertalingen die er op dit moment zijn, komt deze het dichtst in de buurt van wat ik beschouw als het beste compromis tussen enerzijds dichtbij de grondtekst blijven en anderzijds verstaanbaar en begrijpelijk Nederlands.

En vandaag werd ik blij verrast. Ik las op internet dat de Herziene Statenvertaling vanaf vandaag ook via www.biblija.net te raadplegen is. Omdat we nu in de Adventsperiode zitten geef ik hier een link naar Jesaja 40:1-11. Hieronder geef ik de eerste verzen weer:

Troost, troost Mijn volk,
    zal uw God zeggen,  
spreek naar het hart van Jeruzalem
    en roep haar toe
dat haar strijd vervuld is,
    dat haar ongerechtigheid verzoend is,
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft
    voor al haar zonden.