Man-vrouw conflict na de zondeval

Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. … Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen. (Genesis 3:16; 4:7)

Ik wil dat je heel precies aanvoelt wat het conflict tussen mannen en vrouwen is en hoe groot de verwarring vandaag de dag is over wat het betekent om man of vrouw te zijn.

Laten we eens naar Genesis 3:16 kijken. Adam en Eva hebben beiden tegen God gezondigd. Ze hebben niet vertrouwd op zijn goedheid en ze hebben zich van Hem afgekeerd om op hun eigen wijsheid te steunen om te bepalen hoe je gelukkig wordt. Dus hebben ze zijn woord afgewezen en van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten. God roept hen ter verantwoording en beschrijft ze nu wat de vloek op het menselijk leven zal zijn vanwege de zonde. In Genesis 3:16 zegt God tegen de vrouw: ‘Ik zal uw zwoegen in uw zwangerschap zeer groot maken; al zwoegend zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.’

Dit is een omschrijving van de vloek. Het is een omschrijving van ellende, geen model voor het huwelijk. Zo zal het gaan in de geschiedenis waar de zonde de overhand heeft. Maar wat wordt hier nu echt gezegd? Wat is de aard van de geruïneerde verhouding na de zonde?

De sleutel ligt in het herkennen van de verbinding tussen de laatste woorden van dit vers (3:16b) en de laatste woorden van Genesis 4:7. Daar waarschuwt God Kaïn voor zijn haatdragendheid en boosheid tegen Abel. God zegt hem dat de zonde op het punt staat de overhand te krijgen in zijn leven. Let op het einde van vers 7: ‘Zijn begeerte [die van de zonde] strekt zich naar u uit, maar u, u moet over hem heersen [letterlijk: u zult over hem heersen].’

De parallel hier tussen 3:16 en 4:7 is verbazingwekkend. De woorden zijn in het Hebreeuws vrijwel hetzelfde, maar je kunt dit ook in het Nederlands zien. In 3:16 zegt God tegen de vrouw: ‘Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.’ In 4:7 zegt God tegen Kaïn: ‘Naar u gaat de begeerte van de zonde uit, maar u zult over hem heersen.’

Welnu, de reden waarom het belangrijk is om dit te zien, is dat het ons duidelijker laat zien wat er met ‘begeerte’ wordt bedoeld. Wanneer 4:7 zegt dat de zonde aan de deur van Kaïn’s hart ligt (als een leeuw, Genesis 49:9) en dat zijn begeerte naar hem uitgaat, dan betekent dit dat de zonde hem wil overheersen. De zonde wil hem verslaan en hem onderwerpen en hem tot slaaf van de zonde maken.

Gaan we nu terug naar 3:16, dan moeten we waarschijnlijk dezelfde betekenis zien in het zondige verlangen van de vrouw. Wanneer er staat: ‘naar uw man zal uw begeerte uitgaan’, dan betekent dit dat wanneer de zonde in de vrouw de overhand heeft, zij ernaar zal verlangen de man te overheersen of te onderwerpen of uit te buiten. En wanneer de zonde in de man de overhand heeft, zal hij op een zelfde manier reageren en haar met zijn kracht onderwerpen, of over haar heersen.

Dus wat er werkelijk in de vloek van 3:16 wordt beschreven is het lelijke conflict tussen de man en de vrouw dat zoveel van de menselijke geschiedenis heeft getekend. Mannelijkheid zoals God het heeft geschapen is bedorven en gecorrumpeerd door de zonde. Vrouwelijkheid zoals God het heeft geschapen is bedorven en gecorrumpeerd door de zonde. De essentie van de zonde is het steunen op jezelf en het verheffen van jezelf. Eerst in opstand tegen God, en daarna in de uitbuiting van elkaar.

Dus de essentie van gecorrumpeerde mannelijkheid is de zelfbewuste inspanning om de vrouw te onderwerpen en te beheersen en uit te buiten voor zijn eigen verlangens. En de essentie van gecorrumpeerde vrouwelijkheid is de zelfbewuste inspanning om de man te onderwerpen en te beheersen en uit te buiten voor haar eigen verlangens. En het verschil wordt hoofdzakelijk gevonden in de verschillende zwakheden die we in elkaar kunnen uitbuiten.

Over het algemeen hebben mannen meer brute kracht dan vrouwen en dus kunnen ze verkrachten en misbruiken en dreigen en achterover zitten en met hun vingers knippen. Vandaag de dag is het is in de mode dit soort dingen te zeggen. Maar vrouwen zijn net zo goed zondaren. We zijn geschapen naar Gods beeld, mannelijk en vrouwelijk; en we zijn verdorven, mannelijk en vrouwelijk. Vrouwen mogen dan niet de brute kracht van mannen hebben, maar zij kent manieren om hem te onderwerpen. Ze kan hem heel vaak met haar woorden manipuleren, en waar woorden te kort schieten, kent ze de zwakheid van zijn lusten.

Mocht je twijfelen aan de kracht van de zondige vrouw om de zondige man te beheersen, denk dan eens een moment na over het nummer-één-marketing-wapen in de wereld: het vrouwelijke lichaam. Zij kan alles verkopen omdat ze de universele zwakheid van de man kent en hoe ze hem ermee kan beheersen. De exploitatie van vrouwen door zondige mannen is afkeurenswaardig omdat het vaak ruw en gewelddadig is. Maar als je het even op je laat inwerken dan zie je dat de exploitatie van mannen door zondige vrouwen net zo verderfelijk is in onze maatschappij. Het verschil is dat onze zondige maatschappij de ene perversie goedkeurt en de andere niet. (Er zijn overigens culturen die precies het tegenovergestelde doen).

Zo had God het niet bedoeld, voor de zondeval, toen man en vrouw van Hem afhankelijk waren voor de manier waarop ze behoorden te leven. Dit alles is het gevolg van de opstand tegen God. Hoe had God het dan bedoeld? Hoe moeten we de relatie tussen Adam en Eva ons voorstellen voordat de zonde de wereld binnenkwam?

Uit een preek van John Piper over Genesis 3:16 en 4:7 uit de serie Biblical Manhood and Womanhood. De volgende post zal gaan over de verwarring die er in onze cultuur ten aanzien van man-zijn en vrouw-zijn is.
De aangehaalde Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling.

Eén reactie op “Man-vrouw conflict na de zondeval”

  1. Frappant! Als man bedacht ik me vandaag, dat mannen door mannelijke zwakte bespeeld worden door vrouwelijke zwakte van vrouwen.
    Dank voor de tekst met uitleg!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: