Bijbelleesrooster in Outlook (2)

Ik kreeg een reactie op mijn vorige post, over hoe de bestanden van het Bijbelleesrooster in Outlook (NB. dit kan volgens mij niet met Outlook Express!) geïnstalleerd kunnen worden. Dat werkt als volgt:

 • Download de vier bestanden van mijn SkyDrive:
  • Klik op de link Januari tot maart 2010. Je komt dan op het publieke gedeelte van mijn SkyDrive.
  • Klik daar op de Download link en bewaar het bestand ergens op de harde schijf.
  • Doe dit ook voor de overige bestanden.
 • Start Outlook en importeer de bestanden in de kalender. De manier waarop dit gaat is afhankelijk van de versie van Outlook. Het kan zijn dat het in jouw versie net wat anders gaat.
  • Ga naar het File (Bestand) menu en selecteer daar Import (Importeer). Je krijgt dan een dialoogvenster waarin je moet aangeven wat je wilt importeren. Kies Import from another program or file (Importeer van een ander programma of bestand). Klik Next (Volgende).
  • Vervolgens moet je het type bestand kiezen. Kies voor Comma Separated Values (Komma gescheiden waarden). Klik Next (Volgende).
  • Selecteer de locatie van het eerst gedownloade bestand en klik Next (Volgende).
  • Selecteer de lokatie in Outlook waarin het bestand moet worden geïmporteerd. Kies hier Tasks (Taken). Klik Next (Volgende).
  • Vervolgens moet je de mapping controleren. De mapping geeft aan welke waarden in welke velden terecht moeten komen. Hier moet je ervoor zorgen dat de velden Due_Date en Due_Time (let op de underscore!) in de linker kolom gemapped worden op de velden Reminder Date en Reminder Time in de rechter kolom. Dit kan door deze velden te slepen van links naar rechts, op het juiste veld. Als je klaar bent, klik dan OK.
  • Klik op Finish en het bestand zal worden geïnstalleerd.
  • Herhaal dit voor de andere bestanden.

Veel plezier met het Bijbelleesrooster!

Advertenties

Bijbelleesrooster in Outlook

Vorig jaar schreef ik een post over het Bijbelleesrooster dat ik gebruik om in één jaar tijd de hele Bijbel door te lezen. Toen verwees ik ook naar een website waar je bestanden kunt downloaden die je vervolgens kunt importeren in Microsoft Outlook. Op die manier krijg je elke dag 4 taken in Outlook met wat je voor die dag moet lezen. Aangezien die bestanden bedoeld zijn voor Engelstalige computers, is het wat omslachtig om die in een Nederlandse Outlook te importeren. Daarom heb ik de bestanden ‘vertaald’. De Bijbelboeken heb ik omgezet naar de Nederlandse namen en ik heb de datums omgezet naar de Nederlandse notatie. Verder heb ik de tijden dat je een herinnering krijgt wat verspreid over de dag: 8 uur, 9 uur, 12 uur en 13 uur.

Voor wie interesse heeft kan ze downloaden van mijn SkyDrive:

Twitter

Sinds een paar dagen heb ook ik een Twitter account. Hiernaast kun je mijn laatste 5 ‘tweets’ lezen.

Ik heb er wel een tijdje over nagedacht of ik wel een Twitter account zou nemen. Uiteindelijk heb ik besloten het wel te doen. Dit waren mijn overwegingen:

 • Ik merk dat ik de laatste tijd minder toekom aan het schrijven van posts op mijn weblog. Tegelijk heb ik behoefte om – veelal voor mezelf – korte notities te maken naar aanleiding van iets dat ik heb gelezen, meestal iets wat ik in de Bijbel heb gelezen. Kleine dingen soms, die me opvallen. Of bijv. een citaat van een auteur van een boek dat ik lees.
 • Daarbij is het aardig dat het via internet gemakkelijk is deze notities te delen. Een weblog zou kunnen, maar is eigenlijk bedoeld voor wat langere posts (hoewel niet te lang, anders is de aandacht snel weg). Twitter is dan een leuk middel. Je wordt gedwongen je te beperken tot 140 karakters. Dus je moet heel ‘to-the-point’ schrijven.
 • Nu wordt Twitter veel gebruikt om berichtjes achter te laten in de trant van: ‘Ik ben nu aan het koffiedrinken’, ‘Goedendag allemaal’, ‘Aan het werk @ de zaak’, enzovoorts. Twitter wordt dan ook een sociaal medium genoemd. Je laat door middel van korte berichtjes weten wat je aan het doen bent, of waar je bent. En zo kunnen allerlei mensen je volgen. Dit is best aardig. Maar dit is niet wat ik met mijn Twitter account wil.
 • John Piper gebruikt Twitter sinds augustus 2009. Hij schrijft gemiddeld zo’n 4 tweets per dag, vaak over iets uit de Bijbel, maar ook regelmatig over iets dat hij leest. Ik volg hem al een hele tijd en hoe hij Twitter gebruikt bevalt me goed.
 • Ik ben sinds 1 januari opnieuw begonnen met het Bijbelleesrooster dat ik nu 2 jaar gebruik. (Je leest daarmee in 1 jaar tijd de hele Bijbel door). Met in het achterhoofd dat ik over wat ik lees een ‘tweet’ zou kunnen schrijven, lees ik aandachtiger.

Zo wil ik ook een middel als Twitter proberen te gebruiken tot eer van God.

De kunstige vorm van Genesis 2:4

In diverse vertalingen wordt Genesis 2:4 opgeknipt in twee zinnen. Het eerste deel van dit vers is dan de afsluiting van de paragraaf die begint in Genesis 1:1. Het tweede deel begint dan een nieuwe paragraaf en wordt loopt door in het volgende vers. Zo luiden vers 4 en 5 in de Nieuwe Bijbelvertaling:

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;

Ook de NBG vertaling uit 1951, de Herziene Statenvertaling 2004, de Willibrordvertaling 1995 en de Groot Nieuws Bijbel 1996 maken van dit vers twee zinnen (hoewel niet alle vertalingen een nieuwe paragraaf beginnen). De Statenvertaling en de Naardense Bijbel laten dit vers één zin zijn.

De ESV Study Bible legt uit dat dit vers een kunstige vorm heeft. Het betreft een zgn. chiasme, d.w.z. het vers heeft een spiegelende vorm. Het vers wordt in de ESV als volgt weergegeven:

These are the generations
of the heavens and the earth when they were created,
in the day that the Lord God made the earth and the heavens.

In het Nederlands:

Dit zijn de geboorten
van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden
in de tijd dat de HERE God aarde en hemel maakte.

Na de woorden ‘dit zijn de geboorten’ volgen twee zinnen die de volgende structuur kennen: hemel (A), aarde (B), toen zij geschapen werden (C), in de tijd dat de HERE God maakte (C’), aarde (B’), hemel (C’).

De ESV Study Bible aantekening vervolgt: ‘Deze vorm verenigt de twee delen van het chiasme, en nodigt zo de lezer uit 2:5-25 te harmoniseren met 1:1-2-3.’

Gelukkig nieuwjaar!

Moge nu de God van de volharding en van de vertroosting u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus zult mogen verheerlijken.
Romeinen 15:5-6