Sons of Korah

Een tijdje geleden schreef David Heek op Davidium over de Sons of Korah, een groep jongvolwassenen uit Australië, waarvan de leadzanger filosofie/theologie heeft gestudeerd. David liet in zijn blog ook een clip zien/horen van Psalm 99:1-5 door de Sons of Korah. Ik vind dat zo’n geweldig goed nummer dat ik die clip ook graag op mijn weblog plaats.

Let er op dat ze heel dicht bij de bijbeltekst blijven. Vergelijk maar eens met Psalm 99:1-5 in de English Standard Version.

Advertenties

ESV Study Bible

esvstudybibleAl heel lang staat hij op mijn verlanglijstje: de ESV Study Bible. Het was er nog steeds niet van gekomen, tot twee weken geleden. Toen zag ik dat bol.com hem aanbood voor maar 42,99 Euro! En dat terwijl diezelfde bijbel daar nu voor – schrik niet – 119 Euro wordt aangeboden! Ik heb hem toen dus meteen besteld en een week later werd hij bezorgd. Een prachtige bijbel, schitterend uitgevoerd, met een schat aan achtergrondinformatie in de vorm van aantekeningen, voetnoten, artikelen, kaartjes, tabellen, grafieken en illustraties.

Wat is er dan zo bijzonder aan juist déze bijbel?

In de eerste plaats betreft het een uitstekende en mooie vertaling. De ESV (English Standard Version) – die ook als ‘gewone’, dus niet-studiebijbel is te verkrijgen – is een precieze, en tegelijk moderne engelse vertaling. De vertaalfilosofie achter de ESV is te omschrijven als ‘essential literal’. Dat vraagt even wat toelichting: Als het gaat om het vertalen van de Bijbel zijn er verschillende vertaalbenaderingen, grofweg van heel letterlijk, concordant en woord-voor-woord enerzijds, tot parafraserend en omschrijvend anderzijds. Als je een lijn tekent van heel letterlijk naar parafraserend, en je zet daarop de diverse Nederlandse vertalingen, dan staat de Naardense Bijbel uiterst links, vervolgens komt de Statenvertaling, dan nog steeds links de NBG vertaling en de Telos vertaling, dan een tijdje niets totdat je ongeveer na de helft van de lijn de Willibrord vertaling tegenkomt, daarna volgen dan meer naar rechts de NBV, en de Groot Nieuws Bijbel, met Het Boek uiterst rechts. (Zou je puur kijken naar het taalkleed dan is de volgorde anders: de Statenvertaling staat dan met zijn ouderwetse woorden en zinsconstructies uiterst links, terwijl de Naardense Bijbel dan juist aan de rechterkant van het spectrum te vinden is.)

De ESV staat op de denkbeeldige lijn van letterlijk tot parafraserend ergens in de buurt van de NBG vertaling, maar dan zonder het ouderwetse taalkleed. De ESV is dus niet te vergelijken met de Nederlandse NBV. (De engelse NIV komt daar dichter bij in de buurt.) Het komt er eigenlijk op neer dat er op dit moment geen equivalent is van de ESV in de Nederlandse taal als het gaat om de combinatie van vertaalbenadering en modern taalgebruik.

In de tweede plaats is er aan de ESV Study Bible gewerkt door bijbelgetrouwe christenen (evangelicals genoemd in Amerika). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de NBV Studiebijbel die vorig jaar is uitgekomen. Die NBV Studiebijbel is het resultaat ‘van een interconfessionele en oecumenische aanpak, door medewerkers uit protestantse, rooms-katholieke, joodse of neutrale hoek’, stond in het Reformatorisch Dagblad. Dat komt bijvoorbeeld naar voren wanneer men in de NBV Studiebijbel leest dat bepaalde brieven van Paulus niet door Paulus zelf, maar door een van zijn leerlingen zijn geschreven, of dat Jesaja 40-66 niet door Jesaja zelf, maar door een latere, anonieme profeet is geschreven. Andere voorbeelden zijn: hoe men aankijkt tegen de eenheid tussen OT en NT, de godheid van Jezus Christus, en de inspiratie van de Bijbeltekst. Bij de ESV Study Bible hoef je je wat dat betreft geen zorgen te maken. Die gaat overigens wel op deze punten in en geeft juist argumenten voor de traditionele, orthodoxe visie. Prachtig vind ik in dit verband hoe de website van de ESV Study Bible het doel van deze uitgave omschrijft:

The goal and vision of the ESV Study Bible is, first and foremost, to honor the Lord—in terms of the excellence, beauty, and accuracy of its content and design; and in terms of helping people come to a deeper understanding of the Bible, of the Gospel, and of Jesus Christ as their Lord and Savior.

In de derde plaats is de ESV Study Bible schitterend uitgevoerd. Ik ken geen Nederlandse bijbeluitgave die er zo verzorgd uitziet! Hieronder zie je een voorbeeld van een pagina, om een indruk te krijgen (als je er op klikt zie je een grotere afbeelding):

Ik ben er erg over te spreken dat de Bijbeltekst in één kolom is afgedrukt in plaats van de gebruikelijke twee. Dit leest gewoon erg fijn.

Ten vierde krijg je, als je deze bijbel koopt, de mogelijkheid gratis een account te maken op de ESV Study Bible site, waardoor je toegang heb tot alles wat ook in de papieren versie is te vinden, en meer.

Al met al ben ik erg blij met deze ESV Study Bible. En ik dank God dat Hij zo’n Bijbel geeft in de taal die allerlei mensen over heel de wereld spreken.

Weer terug

St_MichelMet het stormachtige weer van de afgelopen dagen krijg ik het gevoel dat de zomer er nu echt op zit, en lijkt de vakantie al weer ver achter me te liggen. (Toch wordt het komende week nog best warm, zo hoorde ik). In ieder geval is het gewone leven weer begonnen: ik ben al weer twee weken aan het werk en de kinderen zijn al weer twee weken naar school.

Gelukkig had ik de afgelopen weken ’s avonds de tijd om nog lekker met de vakantiefoto’s in de weer te zijn. Vorig jaar ben ik eindelijk overgestapt op digitaal (we hadden al wel een digitale compact camera, maar voor het echte werk gebruikte ik nog een goede analoge spiegelreflex), en daarmee blijf je dus foto’s nemen. Dit jaar kwamen we thuis met in totaal meer dan 900 foto’s. Dat betekent dus: importeren naar de computer, foto’s selecteren, bijsnijden, bewerken, noem maar op. En zo ben ik nog lekker aan het nagenieten van de vakantie.

En als ik dan al die momenten weer zie, dan dank ik God. We hebben van de Here een mooie vakantie gekregen. Hij heeft ons bewaard tijdens het reizen, we hebben heel aardig weer gehad, we mochten genieten van de prachtige omgeving, heerlijk! God is goed voor ons geweest.