Leren preken van George Whitefield

george_whitefieldEen tijdje terug heb ik een boekje gekocht met preken van de puritein George Whitefield, met de titel De weg der genade. Whitefield leefde van 1714 tot 1770. In die tijd was er sprake van verval in de Engelse staatskerk. Whitefield echter verkondigde het zuivere evangelie en werd daarom al snel niet meer toegelaten tot diverse kansels in Londen. Hij preekte daarom meestal in de openlucht, soms voor wel 10.000 of 20.000 mensen! Nu zijn er maar zo’n 75 preken van Whitefield bewaard gebleven, waarvan er maar 6 in De weg der genade zijn opgenomen. In die tijd zonder opnameapparatuur werden zijn preken door verslaggevers in steno genoteerd, en helaas niet allemaal even nauwkeurig. Toch komt in die preken duidelijk naar voren hoe Whitefield preekte.

De Anglicaanse bisschop J.C. Ryle beschreef een eeuw later ‘wat de wezenlijke eigenschappen van het preken van Whitefield schenen te zijn’, die ik hier graag overneem:

  • Een zuiver Evangelie – ‘Er zijn wellicht weinig mensen die hun toehoorders ooit zoveel koren en zo weinig kaf gaven. (…) Voortdurend vertelde hij u over uw zonden, uw hart, Jezus Christus, de Heilige Geest, de absolute noodzaak van berouw, geloof en heiligheid, op de manier zoals de Bijbel deze belangwekkende onderwerpen behandelt.’
  • Eenvoud – ‘Zijn spreekstijl was gemakkelijk, duidelijk, en op conversatietoon. Hij scheen een afschuw te hebben van lange en ingewikkelde zinnen. Altijd hield hij zijn doel in het oog, en hij ging daar linea recta op af. (…) Het gevolg was dat zijn toehoorders hem altijd begrepen. Hij ging nooit over hun hoofden heen.’
  • Directheid – ‘Hij sprak mensen in hun gezicht aan, als iemand die een boodschap van God voor hen had, “Ik ben hierheen gekomen om met u te spreken over uw ziel”. Het gevolg was dat veel toehoorders vaak dachten dat zijn preken met name voor hen zelf bedoeld waren. (…) er liepen verzoeken door al zijn preken als een rode draad: “Dit is voor u, en dit is voor u”. Hij liet zijn toehoorders nooit met rust.’
  • Talent om te beschrijven – ‘Hij wist zulke levendige beelden op te roepen van de dingen die hij behandelde dat zijn toehoorders werkelijk geloofden dat zij ze echt zagen en hoorden.’
  • Ernst – ‘Hij slaagde erin om de mensen te tonen dat hij tenminste alles geloofde wat hij zei, en dat zijn hart, ziel, geest en kracht erbij betrokken waren om hen het ook te laten geloven. (…) Zijn preken waren (…) levendig en vol vuur. Men kon er niet onderuit. Slaap was bijna onmogelijk. Men moest luisteren, of men het nu wilde of niet. Hij straalde een heilige macht uit die de aandacht stormenderhand veroverde.’
  • Pathos (gevoel) – ‘Het kwam regelmatig voor dat hij tranen in overvloed stortte op de kansel. (…) Hierbij schijnt geen sprake te zijn geweest van toneelspel. Hij voelde zich intens begaan met de zielen voor hem, en zijn gevoelens uitten zich in tranen.’

Ik besef dat Whitefield een bijzonder instrument in Gods hand is geweest. En ik begrijp dat niet iedere predikant een Whitefield hoeft te zijn. Toch lijken mij dit zaken waar tegenwoordige predikanten nog best wat van kunnen leren.

Advertenties

Verspil je leven niet!

piper_handsOp dit moment ben ik aan het lezen in John Piper’s boek Verspil je leven niet, in het engels Don’t waste your life. Vandaag leerde ik via de blog van Henk Jan Kamsteeg dat er een website is met daarop een aantal Nederlands ondertitelde Youtube filmpjes met speeches van John Piper die gaan over wat een niet verspild leven is. Kijk maar eens op www.verspiljelevenniet.nl.

Nieuwe layout

Nu het de laatste tijd zo mooi weer is, kreeg ik weer zin om mijn weblog van een nieuwe layout te voorzien. Het is het thema Mistylook geworden. Ik heb alleen de header van een ander plaatje voorzien.

Het is overigens best lastig om een goed WordPress thema te vinden. Op zich is er best veel keus, maar ik wil graag dat alle tekst standaard rechtop staat, terwijl veel thema’s geciteerde tekst cursief laten zien. Maar goed, met dit thema ben ik aardig tevreden. Veel lees- en kijkplezier!

De Wet?

ten-commandmentsGisterochtend preekte ds. Holtland over de plaats van de Wet in ons leven aan de hand van Zondag 34 uit de Heidelbergse Catechismus. Daarbij lazen we Matteüs 5:17-20 en Galaten 5:1-14. Veel mensen vragen zich tegenwoordig af of wij als verloste mensen nog wel wat met de geboden moeten. ‘De 10 geboden zijn toch Oud-Testamentisch? En in die geboden lijkt God veel strenger dan in het Nieuwe Testament.’ Ds. Holtland liet zien dat God juist ook in de Wet een God van liefde is.

Dat blijkt meteen al uit het eerste gebod: ‘U zult voor mijn aangezicht geen andere goden hebben.’ Je kunt ook zeggen: God kan het niet aanzien dat wij het met iets of iemand anders houden. Dat is de taal van de liefde. Van Iemand die terecht jaloers is. Vergelijk het met een jongen en een meisje die verkering hebben. Het zou raar zijn als zo’n jongen zou zeggen: ‘Het maakt mij niets uit als mijn vriendin af en toe met een andere jongen zoent.’ Dan zou er geen sprake zijn van echte liefde.

God heeft ons werkelijk lief. Hij heeft ons verlost door Zijn Zoon voor ons te geven. Hij weet hoe makkelijk wij door iets of iemand anders beheerst worden. Wij mogen van alles hebben als het ons maar niet heeft. Zo kan zelfs iets wat in zichzelf goed is, ons zo in de greep krijgen dat God in Christus niet meer de eerste plaats in ons leven inneemt. Hij staat dan niet meer in het centrum van ons leven.

Dat kan ook gebeuren als je bevrijd bent door Christus. Paulus zegt niet voor niet in Galaten 5:1 (HSV): ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’ Het is dus mogelijk dat wij als vrijgemaakte mensen niet vast staan, maar ons weer laten belasten door een slavenjuk. Als ons leven beheerst wordt door ons huis, onze tuin, onze auto, onze boot, onze vakanties, ons werk, onze sport, onze hobbies, dan leveren we dus onze vrijheid weer in. Maar daarvoor zijn we niet vrijgemaakt! We zijn vrijgemaakt om lief te hebben (Galaten 5:13-14).

Vorig jaar heb ik ook eens geschreven over verwarring m.b.t. de wet. In die post vind je een link naar een preek van John Piper over de plaats van de wet. Een aanrader!

Boekenlezen is gezond

Op de website van het Reformatorisch Dagblad vond ik het volgende artikel van Albert Mohler over de goede invloed van het lezen van boeken op je gezondheid. Zoals ik in mijn vorige post aangaf hoop ik een periode tegemoet te gaan waarin ik meer tijd heb om boeken te lezen. Ik hoop dat ik in die tijd – mede door het lezen van goede geestelijke lectuur – ook wat meer ontspannen mag zijn…

Pak een boek om je leven te redden

Het lezen van een boek is een effectieve manier om stress te verminderen, zo blijkt uit onderzoek. Dr. Albert Mohler ziet er een extra goede reden in om boeken te lezen.

We worden in deze tijd voortdurend bestookt met nieuwsberichten over onze gezondheid. Veel van dergelijke berichten geven verwarrende, gecompliceerde of soms zelfs tegenstrijdige adviezen. Er komen zo veel van dit soort berichten op ons af, dat ze uiteindelijk lijken op alarminstallaties van auto’s die voortdurend afgaan op een parkeerterrein. We ervaren ze als een vorm van geluidsoverlast.

Maar nu is er een gezondheids-alarm dat we allemaal kunnen begrijpen. Onderzoekers aan de universiteit van Sussex in Engeland hebben vastgesteld dat het lezen van een boek de beste manier is om stress te verlichten, zowel lichamelijk als mentaal.

Volgens een bericht in de Britse krant The Telegraph ontdekten de onderzoekers dat de hartslag en het niveau van stress na het lezen van een boek met 68 procent afnamen. De onderzoekers voerden het stressniveau van de onderzochte personen eerst op door lichamelijke en mentale inspanning. Al na zes minuten lezen in een boek werd de hartslag minder en was aan andere indicatoren in de spieren te zien dat de lichamelijke stress afnam.

Andere middelen om de stress te verlagen zijn het luisteren naar muziek (61 procent vermindering), het drinken van een kop koffie of thee (54 procent vermindering) en het maken van een wandeling (42 procent vermindering). Het spelen van videogames bracht het stressniveau terug met slechts 21 procent, maar hield de hartslag onverminderd hoog.

Verbeeldingskracht

„Helemaal opgaan in een boek is de ultieme vorm van ontspanning”, aldus dr. David Lewis, die leidinggaf aan het onderzoek aan het Mindlab International van de universiteit van Sussex. Zoals de krant toelicht: „Psychologen denken dat dit komt doordat de menselijke geest zich moet concentreren op het lezen. Het meegenomen worden in een literaire wereld leidt mensen af en vermindert de spanningen in de spieren en het hart.”

Dr. Lewis legt dit nader uit: „Het maakt eigenlijk niet uit wat voor boek je leest. Door op te gaan in een boek dat je helemaal in beslag neemt, kun je de zorgen en stress van het alledaagse leven ontvluchten en een tijdje rondreizen in de gedachtewereld van de auteur. Dit gaat verder dan zomaar een afleiding. Het gaat om een actieve betrokkenheid van onze verbeeldingskracht waarbij de woorden in het boek je creativiteit stimuleren. Daardoor ga je een wezenlijk andere toestand van het bewustzijn binnen.”

Dit is een nuttige beschrijving van de ervaring van het lezen. De kracht van woorden op papier is ongelofelijk. De ervaring van het lezen vereist mentale aandacht en de betrokkenheid van ons voorstellingsvermogen. Creativiteit is het kenmerk van een lezende geest, omdat lezen een voortdurende stroom oproept van ideeën, gedachten, impressies, suggesties en mentale beelden.

Geen enkele andere ervaring heeft hetzelfde vermogen om de verbeeldingskracht mee te nemen en om ideeën over te dragen. Wie een leider wil zijn, moet lezen. Wie wil leren, moet leren om een gretige en ervaren lezer te worden.

Nu hebben we nog meer goede redenen om boeken te lezen – en om bibliotheken, het lezen en de literaire ervaring te promoten. Wie wist dat lezen goed is voor je gezondheid? Natuurlijk, lezen is zelfs nog nauwer verbonden met mentale ontwikkeling, intellectuele groei en ook –zoals lezende christenen weten– geestelijke groei.

Neem goede nota van dit nieuwe onderzoek. Het leven dat je redt zou je eigen leven kunnen zijn.

De auteur is president van het Southern Baptist Theological Seminary in Louisville (Kentucky). Dit artikel is overgenomen van zijn weblog www.albertmohler.com.