Dirk van Genderen over geestelijke groei

Dirk van GenderenDirk van Genderen schreef jarenlang tweewekelijks een commentaar in EO-Visie. Nu schrijft hij wekelijks een commentaar op zijn eigen weblog: dirkvangenderen.nl. Vorige week schreef hij een commentaar over geestelijke groei onder de titel Groei naar geestelijke volwassenheid. Een aanrader, omdat hij daarin heel evenwichtig spreekt over geestelijke groei. Hieronder een citaat:

Denk niet dat ik u veroordeel. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als ik kijk naar christelijk Nederland, dan huilt mijn hart. Zit ik er ver naast wanneer ik zeg dat we vaak maar geestelijke tobbers zijn? Dat er geestelijk veel lauwheid is in ons leven, zoals de Here Jezus ook tegen de gemeente in Laodicea zei (Op. 3:16)?
Verandering is echter mogelijk. Dat is het goede nieuws. De Laodicenzen werden opgeroepen tot bekering (Op. 3:19) en die oproep komt ook tot ons. Het Evangelie is zo geweldig rijk! En onze Heiland, de Here Jezus Christus, wil ons leven geven en overvloed (Joh. 10:10).

Daarom wil ik met grote nadruk de Here Jezus centraal stellen en Hem laten schitteren. Paulus zegt tegen de Galaten zelfs dat hij hun Jezus Christus als de Gekruisigde voor de ogen geschilderd heeft. Dat verandert mensen. Beter nog: Hij verandert mensen! Zodat we geestelijk gaan groeien.
En waar ontmoeten we Hem? In de Bijbel, Zijn eigen Woord, dat levend en krachtig is! Daardoor leren we Hem steeds beter kennen en wassen we op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus (2 Petr. 3:18).

Dus: Christus centraal in je leven, want het draait om Hem. En: Hem aanschouwen met geestelijke ogen leidt tot echte verandering zoals ook 2 Korinthe 3:18 ons leert en daarvoor is het nodig om elke dag met Hem om te gaan. ‘En waar ontmoeten we Hem?’, zo schrijft Dirk, ‘In de Bijbel, Zijn eigen Woord, dat levend en krachtig is!’ Dat betekent dat je elke dag je Bijbel mag openslaan met een bepaalde verwachting, die je mag uitdrukken door je gebed om de verlichting met de Geest.

Dirk schrijft nog meer mooie en behartenswaardige dingen. Dus ik zou willen zeggen: klik op de link naar zijn commentaar en neem even de tijd om het helemaal te lezen!

Advertenties