Mijn moeder’s verjaardag

Vandaag, 3 januari, zou mijn moeder, Jannie Koelewijn, 55 zijn geworden, als ze nog leefde. Eind deze maand is het vijf jaar geleden dat ze overleed aan kanker. Ze was dus net 50 jaar toen ze kwam te overlijden.

De periode die voorafging aan haar overlijden was donker, maar tegelijk scheen er een stralend licht van geloof in de donkerte van haar ziekte. God heeft haar namelijk in november 2003, drie maanden voor haar overlijden, willen gebruiken om voor de lokale radio in Spakenburg te getuigen van zijn grootheid en liefde. Het bijzondere was dat ze de periode daarvoor, in september, heel erg ziek was, maar in oktober opknapte, waardoor ze in november fit genoeg was om 2 uur lang voor de radio een interview af te leggen. Toen dat was geweest werd ze weer ziek. Ik zie daar duidelijk Gods hand in: Hij zorgde ervoor dat ze sterk genoeg was om te kunnen getuigen. Als ik terugdenk aan mijn moeder dan ben ik geweldig dankbaar voor wat God ons gezin in haar allemaal heeft gegeven, voor mij persoonlijk vooral in mijn kindertijd en mijn jeugd. Maar dat God haar zo heeft willen gebruiken, dat vergeet ik nooit meer.

Ik schreef net dat ze 55 zou zijn geworden, maar het is misschien beter te zeggen dat ze 55 geworden is. Jezus zei in Johannes 11:25-26 tegen Marta: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven’. En Paulus schreef in Filippenzen 1:23: ‘ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn’. Mijn moeder leeft dus en is ‘met Christus’. Nu weet ik niet of het tijdsbesef in de hemel hetzelfde is als hier op aarde, maar tijdsbesef is er zeker (zie bijv. Openbaring 6:10 en 8:1). Maar ze is voor mijn begrip vandaag dus 55 jaar geworden en al bijna vijf jaar met Christus. En daarmee is ze zeker te feliciteren!

Advertenties

In één jaar de Bijbel door

Update: Als je de hieronder genoemde Outlook taken wilt importeren, zorg er dan voor dat je Datum formaat in Windows is ingesteld op ‘Engels (Verenigde Staten)’. Ga hiervoor naar het Configuratiescherm, kies ‘Datum, tijd, taal en landinstellingen’, kies ‘De notatie van getallen, datums en tijden wijzigen’, kies vervolgens in de bovenste drop-down box op het tabblad Landinstellingen ‘Engels (Verenigde Staten)’. Importeer vervolgens de Outlook taken en zet daarna de Landinstellingen weer terug op ‘Nederlands (Nederland)’.

bijbelpaginaHet afgelopen jaar heb ik voor het eerst een Bijbel-leesrooster gebruikt waarmee je de hele Bijbel in precies één jaar tijd doorleest. En gisteren ben ik opnieuw begonnen.

Ik moet zeggen dat het me erg goed is bevallen om een rooster te gebruiken. Je komt door gedeeltes in de Bijbel waar je anders niet zo snel zou komen. Ook lees je grotere stukken in één keer, waardoor je meer inzicht krijgt in de verbanden. Zo herinner ik me dat ik in februari/maart in de boeken Leviticus, Numeri en Deuteronomium aan het lezen was. Toen ik ervoor stond dacht ik: dat is taaie kost. Maar ik heb juist van die Bijbelboeken ontzettend veel geleerd over God! Over hoe Hij is.

Ik kan me voorstellen dat je denkt: ‘Dat is niets voor mij. Dan moet ik ontzettend veel lezen.’ Ook ik was een beetje sceptisch: ‘Lukt me dat wel? ‘ Maar het kost je verspreid over de dag maar zo’n 15 tot 20 minuten, verdeeld over een aantal stukjes Bijbel. Zelf lees ik ’s morgens bij het ontbijt een gedeelte, ’s middags bij de lunch twee gedeelten en ’s avonds aan tafel een gedeelte.

Het rooster dat ik hiervoor gebruik is The Discipleship Journal Bible Reading Plan. Je kunt dit rooster als PDF downloaden. Ik vond ook een website waar je voor Outlook taken kunt downloaden die je vervolgens in Outlook kunt importeren (het zijn bestanden per kwartaal met de namen Q1, Q2, Q3, en Q4). Elke dag wordt je dan in Outlook herinnerd aan de gedeelten die je moet lezen.

Het grootste voordeel van dit rooster vind ik dat het zo is opgezet dat je per maand 25 dagen hebt om te lezen. De overige dagen van de maand kun je gebruiken om stukjes in te halen. Zo raak je niet snel achter.

Ik kan het iedereen aanbevelen, zo’n rooster. Maar ben je nog niet overtuigd, lees dan nog eens de volgende webpagina’s:

Gezegend nieuwjaar!

De God van de vrede nu, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot alle goed werk, om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welgevallig is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Hebreeën 13:20-21 HSV