Crisis

Sinds begin dit jaar lees ik de Bijbel volgens een leesrooster waarmee je in één jaar tijd de hele Bijbel leest. Vandaag staat op dat rooster Jakobus 5:1-6:

Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en zal uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaot. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen hartstochten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.
Jakobus 5:1-6 HSV

Met alle berichten over de wereldwijde financiële crisis in het nieuws komt dit stukje ineens heel dichtbij. En ik besef: ik behoor ook tot die rijken. Ik heb geen aandelen (gelukkig), maar ik woon wel in een van de  rijkste delen van de wereld. Ik maak deel uit van een maatschappij die voor een (groot?) deel kan bestaan op grond van onrechtvaardige verhoudingen in de wereld. En ook ik volg zo vaak nog mijn eigen hartstochten.

Ook de financiële crisis (naast allerlei andere gebeurtenissen, zoals bijv. orkanen etc.) zie ik als een oordeel en daarmee een signaal van God. Hij geeft ons nog tijd om ons te bekeren en te investeren in wat de Bijbel noemt de ‘godsvrucht’. Dat wil zeggen, een leven in geloof tot eer van God:

Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, met tevredenheid. (…) Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. (…) Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven (1 Timoteüs 6:6-12 HSV).