God Zelf is doel van Zijn schepping

Ook vandaag weer een prachtig artikel in het Reformatorisch Dagblad over Jonathan Edwards en zijn theologie waar ik graag op wil wijzen. Het betreft een samenvatting van een lezing die ds. M. Klaassen, hervormd predikant te Hedel en bestuurslid van de George Whitefield Stichting (GWS), afgelopen zaterdag hield op een studiedag van de GWS. (Op de website van het GWS is de volledige tekst te lezen).

Het artikel geeft kort en bondig precies de kern van weer van wat John Piper – ‘leerling’ van Edwards – mij weer geleerd heeft: God is het doel van alles. Het draait om Hem en niet om mij. Als je dat goed tot je door laat dringen, dan leer je dat juist dát echte vreugde geeft. Waarom? Lees het artikel maar.

Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, de enige God onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór alle eeuwen, en nu, en tot in alle eeuwigheid! Amen.
Judas 1:24-25 Telos

Advertenties

Leren van Jonathan Edwards

In het Reformatorisch Dagblad van vandaag staat een verslag van een themadag van de George Whitefieldstichting afgelopen zaterdag. Voorzitter Jeroen Bol sprak daar over Jonathan Edwards ‘die door velen wordt gezien als de belangrijkste en grootste theoloog en filosoof die Amerika heeft voortgebracht.’

Ik moet bekennen dat ik zelf alleen nog maar slechts wat fragmenten van Edwards heb gelezen. Wel heb ik veel van een ‘leerling’ van hem, John Piper, gelezen. En wat ik van hem leer vind ik geweldig. Het verslag in het RD geeft een aantal typeringen van Jonathan Edwards die ik ook duidelijk bij Piper herken:

‘Juist de degelijke variant van de Angelsaksische evangelicale theologie wordt vaak gekenmerkt door een weldadige combinatie van gedegen Bijbelgetrouwe theologiebeoefening en fraaie tonen van een doorleefd persoonlijk geloof. Bij Edwards waren geloofsbeleving en verstand in evenwicht.’

‘Edwards (had) een radicale gerichtheid op God (…) Het ging hem in alles om de glorie van God. God doet alles ter ere van Zichzelf en maakt anderen gelukkig. Gods kinderen mogen zich verheugen in God. Ze geven God terug wat ze gekregen hebben. Het is net als met een diamant die schittert in de zon en de stralen terugkaatst. Alles is van God, in God en tot God, stelde Edwards.’

Mede door John Piper, en indirect dus ook door Jonathan Edwards, ben ik gaan inzien hoe belangrijk het is dat God centraal staat in je leven en dat je in alles gericht bent op Hem. Alles draait om Hem. De titel van mijn weblog is dan ook niet voor niets ‘Leven tot eer van God’.

Worden wie je bent

Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd. Want ook ons pascha, Christus, is geslacht.
1 Korintiërs 5:7

Misschien ken je wel die tekst uit de Bijbel waar God zegt: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’ (1 Petrus 1:16). De bedoeling daarvan is: Leef op een manier die past bij God. God is heilig, dus leef zelf ook heilig. Maar het wonderlijke van de tekst uit 1 Korintiërs 5:7 is dat Paulus daar eigenlijk zegt: ‘Wees heilig, want jullie zijn heilig!’

Zuurdeeg is hier een beeld van iemand die in de gemeente in zonde leeft. In vers 5 zegt Paulus: ‘Weet u niet, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?’ Zonde in de gemeente is dus besmettelijk. En in vers 8 heeft hij het over ‘zuurdeeg van slechtheid en boosheid’. Dat moeten we dus wegdoen. De gemeente moet heilig zijn.

Nu gebruikt Paulus bijzondere logica om dit duidelijk te maken. Hij zegt namelijk dat de gemeente ongezuurd is. Ja maar … als dat zo is, dan hoeft er toch niets verwijderd te worden? Of andersom: Als er zonde is, hoe kan Paulus de gemeente dan ongezuurd noemen? Of als je het op jezelf betrekt: ben jij, als christen, nu heilig of niet?

Het mooie en bijzondere is dat God de gemeente, en jou ook als je gelooft, in Christus ziet als ongezuurd, ook al ben je dat niet. God rekent namelijk niet met wat wij van onszelf zijn en met hoe wij leven, maar met wie wij in Christus zijn en met wat Hij deed. Als je gelooft mag je weten dat Christus’ volmaaktheid op jouw rekening is overgeboekt en dat jouw zonde op zijn rekening is overgeboekt (2 Korintiërs 5:21). Op jouw rekening staat nu ruim voldoende saldo, zonder dat je daar ook maar iets voor hebt gedaan. Dat heeft Christus namelijk voor jou verdiend. En met jouw zonde is afgerekend aan het kruis op Golgotha. Daar heeft Hij voor jou betaald. En daar rekent God mee. Dat is beslissend. Dus ja, in Gods ogen zijn wij heiligen.

Maar niet omdat wij zo goed zijn. Kijken we naar onszelf dan zijn we helemaal niet zo heilig. Want intussen leven wij niet volmaakt. We maken fouten en struikelen. Als we een zonde hebben mogen overwinnen, dan ontdekken we weer meer vuiligheid in ons. We moeten oorlog voeren tegen de zonde die in ons woont (Romeinen 7:20, Romeinen 8:13). Er is sprake van een strijd tussen ‘vlees en geest’ in ons (Galaten 5:17). We worden opgeroepen om het oude zuurdeeg te verwijderen. Dat is meestal pijnlijk. Het gaat er soms heftig aan toe, soms winnen we, soms verliezen we terrein, soms vallen we, maar beslissend is of we weer opstaan en blijven vechten. Want de overwinning staat vast. De beslissende slag is door Christus gewonnen!

Door de blik gericht te houden op Christus, en te kijken naar wat Hij gedaan heeft en naar wie Hij voor ons is, worden we veranderd naar zijn beeld (2 Korintiërs 3:18, Hebreeën 12:2). Zo word je, wie je – in Christus – bent.

Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus.
wij (…) weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is (…)
Romeinen 6:11 en 6

Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen.
Want de zonde zal over u niet heersen;
Romeinen 6:12 en 14

(…) stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid (…)
En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden.
Romeinen 6:19 en 18

(…) doet de Heer Jezus Christus aan (…)
Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan.
Galaten 3:27 en Romeinen 13:14a

(…) wijdt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen.
Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd.
Romeinen 13:14b en Galaten 5:24

Aangehaalde teksten geciteerd uit de Telos NT vertaling

In twee jaar de Bijbel door

bijbelpaginaIn mijn woonplaats Zeewolde is er bij iedereen een Bijbel-leesrooster door de deur gevallen. In de plaatselijke kerken is dat rooster in de vorm van een mooi boekje uitgedeeld. Als je het rooster trouw elke dag volgt, dan heb je na 2 jaar de hele Bijbel gelezen! Het rooster loopt van 1 april 2008 tot 31 maart 2010. Er is in verband hiermee ook een website gestart, kijk maar eens op www.zeewoldeleestdebijbel.nl. Daar kun je ook het rooster downloaden.

Ik ben erg blij met dit initiatief. De Bijbel is dagelijks voedsel is voor je geestelijke leven. In een eerdere post schreef ik al eens: ‘veel en regelmatig uit de Bijbel lezen is cruciaal om een leven te leiden waarmee God geëerd wordt.’ In mijn omgeving kom ik het echter nog wel eens tegen dat mensen moeite hebben om tijd en gelegenheid te vinden (of te maken) om Bijbel te lezen. De wil is er meestal wel, maar de discipline ontbreekt. Zo’n rooster kan je daar geweldig bij helpen. Het mooie van dit rooster is dat er per maand een aantal inhaaldagen zijn. Dus als je eens een dagje moet overslaan, dan loop je niet meteen achterop.

Uit ervaring kan ik zeggen: absoluut meedoen! Het is even wennen, het vergt oefening, maar je krijgt er veel voor terug. Zelf volg ik sinds 1 januari een rooster waarmee je de hele Bijbel in één jaar uitleest. Dat is best pittig, maar ik heb nu – na 3 maanden – ongeveer een kwart van de Bijbel gelezen. Voorheen las ik ook wel in de Bijbel, maar minder structureel. Nu kom ik ook in die gedeelten die ik anders niet zo direct zou kiezen, zoals Leviticus en Numeri, en ontdek en leer ik prachtige dingen. Het verdiept mijn relatie met Christus en dat is uiteindelijk weer tot zijn eer!

Hoe kun je sinaasappelsap drinken tot eer van God?

sinaasappelsap.jpgJohn Piper heeft mij geleerd dat je héle leven een leven tot eer van God behoort te zijn. Paulus schrijft in 1 Kor. 10:31: ‘Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God.’ Als je dat eens goed op je in laat werken, dan beslaat dat dus écht héél je leven! Bij God eren denken we vaak aan bijzondere, vooral religieuze, dingen. God loven, prijzen en aanbidden met zang en gebed, iemand helpen of eens bezoeken, misschien een gift overmaken. Maar God wel of niet eren heeft ook alles te maken met welke auto je koopt, waar je naartoe op vakantie gaat, hoe je aan sport doet, of hoe je sinaasappelsap drinkt. John Piper heeft daar eens een artikel geschreven onder de titel ‘How to drink orange juice to the glory of God’ (Hoe kun je sinaasappelsap drinken tot eer van God).

Hoe doe je dat dan? Sinaasappelsap drinken tot eer van God? John Piper wijst op 1 Tim. 4:3-5: ‘[Sommigen] verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God die heeft geschapen om onder dankzegging gebruikt te worden door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat onder dank wordt aanvaard: het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed.’

Ook sinaasappelsap is door God ‘geschapen om onder dankzegging gebruikt te worden door de gelovigen, die de waarheid erkend hebben.’ Ook sinaasappelsap wordt geheiligd ‘door het woord van God en het gebed’. Het woord van God leert ons dat de sap, ja zelfs onze kracht om het te drinken, vrije gaven van God zijn (1 Kor. 4:7;1 Petr. 4:11). En gebed is ons nederig antwoord van dank aan God. Deze waarheid van God in zijn woord geloven en Hem in gebed te danken voor sinaasappelsap is dus tot eer van God.

Belangrijk is dus dat je bewust wordt van het feit dat je dit soort kleine, alledaagse dingen kunt doen tot eer van God. Het helpt mij om het tegen mezelf te zeggen als ik iets concreets doe. Bijv. op dit moment terwijl ik dit intik, zeg ik tegen mezelf: ‘Het zijn gaven van God aan mij dat ik in staat ben om zo’n artikeltje te maken, dat ik een computer heb, dat ik een blog heb, engels kan lezen en vertalen.’ En op het moment dat ik dit bedenk, kan ik niet anders dan God danken. Alle eer aan God!

Aangehaalde teksten geciteerd uit de Willibrordvertaling 1995

Ps. John Piper heeft in een radio-uitzending van DesiringGod Radio ook uitgelegd hoe je God kunt eren door sport. Je kunt dit online beluisteren, maar ook lezen. Zie ‘How do you glorify God through exercise?’.